--==Parafia Św. Brata Alberta w Zgłobicach==--
Struktury duszpasterskie
Dane teleadresowe, Kancelaria parafialna
Ośrodek Wsparcia Dziennego
Duszpasterze
Osoby świeckie
Rodacy
Życie religijne
Nabożeństwa
Liturgicza Służba Ołtarza
Dziewczęca Służba Maryjna
Grupa Apostolska
Róże Różańcowe
Rodzina Radia Maryja
Pielgrzymki
Scholka parafialna
Budynki i uposażenie
Tymczasowa kaplica
Kościół
Plebania
Kapliczki i krzyże
Cmentarz
Zgłobice

Pierwsze wzmianki dotyczące Zgłobic sięgają 1398 roku. Jest to wieś na prawym brzegu Dunajca, przy drodze z Tarnowa do Wojnicza. Nosi nazwę Wysoczyzny Zgłobickiej. Najwyższe wzniesienie ma wysokość 246 m n.p.m. Są to tereny pagórkowate urozmaicone lasami. Obecne nazewnictwo rejonów wsi: Jałowce, Brzezinki świadczy o dawnym drzewostanie porastającym wieś. Swój wpływ na kształtowanie się nazewnictwa miał też Dunajec, skoro kolejny rejon Zgłobic nosi nazwę Urwiska.
Zapewne Dunajec miał też wpływ na rozwój osadnictwa, gdyż najwcześniej rozwijało się ono nad rzekami. Nie mniejszym też znaczeniem był przewóz promowy na trakcie krakowskim z Sierakowic do Zgłobic, o czym świadczą wzmianki już od 1409 roku. Do traktu krakowskiego i przewozu na Dunajcu dołączyła się też droga ze Szczepanowic, co również kilkakrotnie potwierdzają źródła. Prowadzona w kilku etapach regulacja Dunajca w celu ochrony przed powodziami podnosi jego żeglowność tak, że do Zgłobic mogą docierać barki o nośności do 200 ton.
Tereny te, ze względu na swą strategiczność były niszczone burzami, ale i też ze względu na to odbudowywane i rozbudowywane. Wieś Zgłobice należała do diecezji krakowskiej, parafii w Zbylitowskiej Górze i była według Długosza w XV wieku „jedną z większych w całym kościele”. Wykaz ten wymienia wieś pod nazwą „Slobicze”.
Na podstawie dokumentów z XIV, XV i początków XVI wieku można zestawić listę osób związanych z wioską, dokonujących tu zmian, lub też sprzedaży gruntów. Pierwsze wzmianki o rodzie „de Slobicze” pochodzą z roku 1399, a wymienianymi osobami są: Tomek, Marcisz, Staszek i Milczko de Sglobicz. W pierwszej połowie XV wieku wymieniany jest Mikołaj de Zglobicz herbu Nowina. Tym samym herbem pieczętuje się Grzegorz, Dziersław i Piotr. Zgłobice w XV wieku przekształciły się w wieś szlachecką, a o ich znaczeniu świadczy fakt ubiegania się o te tereny. Od początków XV w. poszczególne ich części (role) miały kilku, a nawet kilkunastu właścicieli: dziedziców Zbylitowskiej Góry, Mikołajowskich, później również Tarnowskich, Ostrogskich, Zamojskich.
W 1504 r. dziedzice posiadają jedynie folwarki, a byli to: Górski, Piotr Jakuszowski, Stanisław Białucha, Stanisław Dzietżek, Bernard i Stanisław Łysiacy, Piotr Mirosz, Mikołaj Białucha, Jan Bączałka. W księdze planów z 1581 roku zapisano nazwiska dziedziców. Byli to: Saraczki, Lissakowski, Dziechnicki, Baczalski, Miroschowski i Paluski. W XIX w. Zgłobicki majątek należał do hrabiny Lanckrońskiej i jest prawdopodobne, iż istniejący dwór ona właśnie zbudowała, a przebudowali nieco później Turnauowie.
Na planie katastralnym z 1848 r. był już zaznaczony zespół dworsko – parkowy pochodzący z pierwszej połowy XIX wieku. W drugiej połowie XIX wieku na miejscu drewnianego wzniesiono murowany dwór i zasadzono nowe drzewa (aleję kasztanową). Wprowadzono też niewielkie zmiany w rozplanowaniu parku. W 1895 roku posiadłość większą, należącą do hrabiny Miroszowskiej podzielono i należy ona do trzech właścicieli: Zofii Jordanowej – „Brzezinki” (132 morgi), Macieja Orszuli zw. ''Orszulówką'' (7 morgów) i Jozuego Maschlera (252 morgi).
W 1896 roku właścicielem Zgłobic był hrabia Jan Zborowski - szambelan i rotmistrz 2 p. ułanów wojsk austriackich, który zaślubił 7.10.1896 r. Helenę z Kurozwęk Męcińskich herbu Poraj, powieściopisarkę, córkę Józefa na Partyni i miał z nią czworo dzieci: hrabiego Andrzeja, Aleksandra, Irenę i Stefana.
Po rodzinie Zborowskich właścicielem posiadłości do roku 1945 był Adam Marszałkowicz, jeden z ostatnich przed wybuchem II wojny światowej prezydentów Tarnowa (1930 – 1934). Adam Jan Marszałkowicz z Brzezia, herbu Zadora, urodził się w 1896 r. W 1924 r. ożenił się z Zofią Turnau, córką Jerzego i Heleny Hochbergerów, właścicieli majątku w Zgłobicach, w którym wraz z żoną osiadł na stałe. W roku 1929 został zastępcą dyrektora Składnicy Kółek Rolniczych w Tarnowie. Rok później był komisarzem rządowym Tarnowa, a niedługo potem prezydentem miasta i pełnił tę funkcję do roku 1934. W posiadaniu Marszałkowiczów dwór wraz z 138 hektarami pól uprawnych, łąk, lasów i nieużytków pozostawał do roku 1950 lub 1951, kiedy to wraz ze wszystkimi nieruchomościami stał się własnością Skarbu Państwa.
Dwór, otoczony parkiem znajduje się w pewnym oddaleniu od traktu krakowskiego po jego południowej stronie. Usytuowany został na wyniosłym ponad otoczenie terenie, z elewacją południową zwróconą na godzinę jedenastą. Jest murowany, parterowy, w części podpiwniczony. Dwór jest otoczony trzyhektarowym parkiem. Po wojnie znalazła tu swe lokum szkoła podstawowa. Po reformie uwłaszczeniowej dokonano podziału ich dóbr pomiędzy mieszkańców Zgłobic jako gospodarstwa indywidualne. Przybyło wiele domów, dróg i poprawiła się komunikacja z miastem.
Od roku 1961 w Zgłobicach znajduje też siedzibę Gromadzka Biblioteka Publiczna. Została założona już w 1948 r., ale przez 13 lat nie miała stałego, własnego lokalu. Obecnie biblioteka gromadzi ponad 20 tysięczny księgozbiór.
Bardzo ważną rolę pełni także Poczta oraz Ośrodek Zdrowia. W Zgłobicach działa założona już w 1929 r. Ochotnicza Straż Pożarna.
Bliskie sąsiedztwo z Tarnowem sprawia, że liczba mieszkańców Zgłobic ciągle wzrasta i obecnie na obszarze 469 ha, jaki zajmuje wieś mieszka około 2 tys. mieszkańców.
Dzisiejsze Zgłobice to wieś posiadająca telefony, wodociągi, kanalizację i gazyfikację. Dla lepszej orientacji w terenie w roku 1990 nadano nazwy wszystkim ulicom.
Z Tarnowem łączy wieś komunikacja miejska linii autobusowych: 22, 24, 29, 39.


Dodane przez zaklik dnia maj 08 2007 21:03:5415164 Czytań - Drukuj
Historia
Zgłobice
Parafia Zbylitowska Góra
Parafia Zgłobice
Święci
Św. Brat Albert
Bł. Karolina Kózka
Dobre strony
Dobre strony
Nawigacja
Szukaj
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Created by Z@KLIK Copyright © 2007