Parafia Zgłobice
Dodane przez zaklik dnia Maj 08 2007 22:21:08
Rozwój budownictwa po 1970 r. sprawił, że także w Zgłobicach zaczęło przybywać mieszkańców. Znaczna ilość mieszkańców wzbudziła pragnienie wybudowania własnego ośrodka duszpasterskiego. To pragnienie zostało sprecyzowane pismem do Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie z dnia 4 grudnia 1986 r. W czasie wizji lokalnej w dniu 28 stycznia 1989 r. stwierdzono, że kaplica jest za mała na potrzeby Zgłobic i należy budować kościół i plebanię. Do parafii Podwyższenie Krzyża Świętego w Zbylitowskiej Górze został skierowany ks. Zygmunt Warzecha któremu powierzono troskę o budowę ośrodka duszpasterskiego w Zgłobicach. W lipcu rozpoczęto poszukiwania odpowiedniej lokalizacji oraz koncepcji architektonicznej. 20 lipca 1989 r. na posiedzeniu Rady Sołeckiej byli obecni również przedstawiciele jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z prezesem Stefanem Kukułką. Przedstawił on decyzję z zebrania strażackiego z dnia 6 lipca gdzie większość z 21 strażaków postanowiło przekazać bez opłat salę w Remizie na kaplicę na okres 5-ciu lat. Rada Sołecka przyjmując tę decyzję ustaliła termin zakończenia adaptacji na kaplicę na 30 września 1989 r.
Dnia 4 listopada ks. Zygmunt Warzecha zamieszkał w Zgłobicach w domu Stanisława i Józefy Jaroszów. 15 listopada odbył się pierwszy pogrzeb + Józefa Dubiela, ale już 19 listopada pierwszy chrzest Justyny Agnieszki Słowik. Dnia 13 grudnia 1989 r. została erygowana Parafia pw. św. Brata Alberta. Wydzielono ją z parafii Zbylitowska Góra. Do parafii należą Zgłobice (poza wyjątkami z ul. Granicznej) i część Koszyc Małych. Parafia posiada jedną parcelę nr 262/4 o powierzchni 4.800 m2 tj. 0,48 ha. na której zbudowany jest kościół i plebania z częścią katechetyczną. Parcela ta została wpisana w księgę wieczystą 24 maja 1990 r.
Odpust parafia przeżywa 17 czerwca we wspomnienie św. Brata Alberta lub w sąsiadującą z tą datą niedzielę.


O parafii napisali:

Gość Niedzielny - Panorama parafii - 13 lutego 2005 r.

Currenda - Konsekracja kościoła - 11 grudnia 2005 r.


Ważniejsze daty i wydarzenia

1989

 • 23 sierpnia - Dekret Kurii Diecezjalnej erygujący w budynku remizy strażackiej tymczasową kaplicę w rektoracie Zgłobice w parafii Zbylitowska Góra w dekanacie Tarnów-Zachód.
 • 2 października, godz. 17.00 - Pierwsza Msza św. w tymczasowej kaplicy którą celebrował ks. prałat Jan Rec - dziekan dekanatu Tarnów-Zachód, wraz z ks. Zygmuntem Warzechą i ks. Stanisławem Gibałą.
 • 12 grudnia - Dekret Kurii Diecezjalnej erygujący parafię z Zgłobicach i nominacja ks. Zygmunta Warzechy na pierwszego proboszcza parafii.

  1990

 • 2 czerwca - Rozpoczęcie wykopów pod plebanię.
 • 17 czerwca - Poświęcenie placu pod budowę kościoła dokonane przez ks. bpa Józefa Gucwę.
 • Sierpień - Rozpoczęcie budowy kościoła.
 • 1 sierpnia Nominacja ks. Stanisława Górala wikariuszem parafii.
 • 20-21 października - Pierwsza wizytacja kanoniczna parafii przeprowadzona przez ks. bpa Piotra Bednarczyka.

  1991

 • 15-16 czerwca - Przywiezienie z kościoła "Ecce Homo" w Krakowie relikwii św. Brata Alberta i oddanie Im czci w parafii w obecności ks. bpa Władysława Bobowskiego.

  1993

 • 1 lutego - Nominacja ks. kanonika Ryszarda Radonia drugim proboszczem parafii.
 • Wrzesień - Księża przeprowadzają się na plebanię.

  1994

 • 19 czerwca - Poświęcenie plebanii przez ks. bpa Piotra Bednarczyka.

  1995

 • 3 września - Wmurowanie Kamienia Węgielnego w mury budowanego kościoła dokonane przez ks. bpa prof. Józefa Życińskiego. Kamień poświęcił papież Jan Paweł II dnia 26 maja 1991 r.

  1996

 • 23 czerwca - Poświęcenie dzwonów przez ks. bpa Józefa Gucwę.

  1997

 • 24/25 grudnia - Uroczyste otwarcie kościoła podczas Pasterskiej Mszy św.

  1998

 • 25-31 października - Pierwsze Misje parafialne.
 • 14-15 listopada - Druga wizytacja kanoniczna parafii przeprowadzona przez ks. bpa Władysława Bobowskiego.

  2001

 • 22-23 września - Peregrynacja Kopii Jasnogórskiej Ikony.

  2005

 • 11 grudnia - Poświęcenie kościoła i konsekracja ołtarza przez ks. bpa Wiktora Skworca.

  2006

 • 20 sierpnia - Nominacja ks. Andrzeja Mikulskiego trzecim proboszczem parafii.

  2007

 • 22 maja - Uruchomienie internetowej strony parafii, link został umieszczony na stronie diecezjalnej.
 • 3 września - Nasz kościół parafialny wzbogacił się o nowe organy Opus 25 holenderskiej firmy Johannus.

  2008

 • marzec/kwiecień - Wstawienie nowych okien i wykonanie nowej elewacji plebanii.
 • 3-4 maja - Trzecia wizytacja kanoniczna parafii przeprowadzona przez ks. bpa Wiktora Skworca.
 • 31 maja - Rodak ze Zgłobic - diakon Michał Dąbrówka przyjął święcenia kapłańskie.
 • 1 czerwca - Pierwszą Mszę św. Prymicyjną w kościele parafialnym odprawił ks. Michał Dąbrówka.


 • 2009

 • 11 kwietnia - Kościół wzbogacił się o nowa chrzcielnicę.
 • 5-11 grudnia - II Misje Parafialne